Z kousku duše své,
ze svého krátkého života
jsem vzal zbytek lásky
a dal jej Tobě, milá má.

Ty mě ráda máš a velmi,
dáváš mi to nejcennější ze sebe,
svůj čas, oběť, city, úsměv,
a já, takový těžký hříšník,
dám se Ti celý
v manželství svátosti.

V nůši své Ty v budoucnu
odnosíš děti naše,
by mohlo býti více
krásných Božích služebníků.

Až jednou budem vedle sebe
v křeslech sedávat
a děti naše rozmilé
život dále rozdávat,
budem hledět vstříc
smrti a životu věčnému.