Jsem smutný a slabý,
život si nicím, chřadnu,
veď mě, Bože, abych
měl pevnou základnu.

Přijď, příteli milý,
neboť do svého srdce
nevidím, nenacházím síly
k radosti - pláči trpce.

Motivaci nemám
na zemi žádnou jistou,
jen křičím a sténám,
duši nemám čistou.

Nade mnou mává každý,
jsem společnosti odpad,
a tak stínám se a vraždím,
zbývá mi jen Boží obrat.

Kyrie eleison, Pane,
usekni mé údy z těla,
kéž cokoli čisté vzplane
a chválit Tě bude zcela.