Jestli jsi někdy potvrdil, že růženec je těžkou modlitbou, kterou se nelze jen tak modlit, přečti si těchto 6 nejvíce udivujících faktů, které se budou dít v tvém životě, jestli se začneš modlit růženec častěji.

1. Staneš se méně sobeckým.

Víš, jaké to je, když někoho nebo něco miluješ z celého srdce a jsi s těmi osobami nebo věcmi spojený, avšak časem ta láska je jednoduše těžká. Tak se právě cítím, když se modlím růženec. Miluji to a miluji ten dar, kterým jsme byli obdařeni. Opravdu věřím v jeho sílu. Právě růženec ode mě vymáhá posvěcení, obětování času a energie, kterou obětuji k modlitbě. Sám růženec nás usměrňuje ke Kristu, který nás vyprovádí ze sebe samých, našeho hříchu a učí nás disciplíně, která nám pomáhá vystříhat se ze zaměření sama na sebe, čili sobectví.

2. Staneš se disciplinovanějším.

Čím více se modlíš růženec, tím více mu chceš obětovat času. A právě k tomu je potřeba disciplína a zápal. Disciplína se rozloží do každého aspektu tvého života. Je to jako cvičení. Nemůžeš se stát maratoncem během svého prvního běhu, ale můžeš postupně cvičit a pokaždé se stát lepším, a to dokonce ve dnech nebo obdobích, kdy necítíš potěšení emocionální nebo duchovní, kdy se ti nechce modlit. Držet se růžence je dobrým způsobem, abys zůstal věrným a splnil závazek k Bohu a naší Paní.

3. Naše Paní odhaluje, kým je.

Zkušenosti spojené s růžencem mohou být různé. Určitě hodně z nás má takové, které nejsou úplně příznivé dobrému myšlení o takové formě modlitby. Často jsme byli nuceni se učit růženec na sílu, nazpaměť, jako by to bylo to nejopravdovější. Efekt je potom takový, že přistupujeme k růženci velmi mechanicky, v prstech míjí zrnko za zrkem a opakujeme modlitbu za modlitbou.

Opravdu nepochybuji, že se zároveň s častým modlením růžence odkrývá něco, čeho bychom nedosáhli žádným jiným způsobem. Během pravidelného rozjímání nad každým tajemstvím, Ti naše Paní, Matka Boží spolu s Kristem, obětují nějaký konkrétní dar; může se jednat o vhled do jisté úrovně tvého života, ve které zrovna bojuješ. Taktéž se může jít o upozornění na zvláštní moment v životě Krista, který Ti může pomoci. Možná je to zkušenost Pána Ježíše, která se ztotožňuje s událostmi, které jsi zažíváš ty. Vždycky je něco nového ke zkoumání a vždycky je něco dobrého k odkrytí.

4. Máš víc odvahy.

Když svěřuješ přes modlitbu růžence svou důvěru, život, a dokonce i své srdce do Mariiných rukou, začínáš rozumět, jaká zaručeně praktická, jednoduchá a ochotná pomoci Ona je. Matka Boží nás chce vzít ke Kristovi a miluje nás tak moc s něžností opravdové matky, že je pro ni velkou radostí, když jí svěřujeme své problémy.

Začínáš cítit větší odvahu tehdy, když svěřuješ Marii své starosti a problémy a víš, že Ona se jimi bude ochotně zabývat. Můžeš být velice odvážný, když víš, že Maria je na Tvojí straně. Svatý Maxmilián Kolbe řekl: "Všude vidím Marii. Nikde nevidím problémy."

5. Tvůj den pokojně plyne.

Když se modlíš růženec, tak víš, že se Maria zabývá problémy, které se objevují během tvého dne. Víš, že je na tvé straně a bude bojovat se zlem, které se tě chce dotknout. Modlení růžence nie smazává trápení z tvého života, ale dává ti velice mocnou zbraň, abys s nimi mohl bojovat.

6. Lépe rozpoznáš pokušení, které ti hrozí.

Ze zkušenosti vím, že pravidelné modlení růžence způsobuje, že se v mém životě objevují pokušení řidčeji. Jinými slovy, jestli například chci odkládat nějakou práci nebo pomlouvat známé, pak to nedělám automaticky. Rozpoznávám, že tyto situace začínají společně s dialogem, který vedu ve své hlavě. Jsem si mnohem více vědom existence pokušení samého před hříchem a také více času pro sebe, abych se rozhodl, jestli to či ono chci aktuálně udělat či ne.


 

(autorka: Ruth Baker)

Překlad článku 6 zaskakujących rzeczy, które mogą się wydarzyć, kiedy często odmawiasz różaniec z polského katolického webu: deon.pl. Odkaz zde. Samotný polský text je již překladem z angického originálu. Odkaz na angl. originál zde.