Poděkování

Velké díky patří všem, kteří nás podporovali modlitbou, slovem anebo finančně.

Díky všem přátelům, kteří na nás mysleli a rovněž spřádají plány na své vlastní Camino – všichni takoví mají mé vřelé sympatie.

Díky našim rodinám, které musely leckdy protrpět odloučení.

Díky mé milované Gosi, která mi i přes těžké chvíle byla schopna odpustit a stále měla ve mně velkou důvěru, kterou jsem si snad ani nezasloužil.

Díky Terce, která se mnou vydržela celých 37 dní, starala se o mě a prožívala se mnou všechny radosti i bolesti. Rovněž díky za její důvěru, kterou ve mně každý den skládala, a upřímnost, jež mi pomáhala pochopit nejen ženský pohled na různé věci, ale i odkrývat věci mi do té doby skryté. Také velké díky za otevřenost, která nám dala porozumět srdci toho druhého a díky níž jsme mohli vydržet celou pouť. A též díky za každý projev lásky – ať šlo o pomoc v těžkostech, anebo vzpruhu v podobě slov či objetí.

Největší díky však patří Pánu Bohu, Panně Marii, našim patronům, andělům strážným a všem svatým, kteří nad námi v nebi ustavičně bděli a žehnali nám.

 

Nechť Pán Bůh prokáže všem našim dobrodincům své milosrdenství a vyleje na ně svou lásku.

Buen camino!