Požehnané svátky Kristova vzkříšení!

R. Prawdziwie nie ma Go tu,
Wstał jak powiedział,
ALLELUJA!
Przez Krzyż i Grób do życia gnał,
By nam je dać! --- 2x

1. Uznajcie Bracia przeto, że on Pan,
On jedyny Bóg.
W Nim miłość przenajświętsza,
Ta co z trzech największa, nic w niej lęku.
Cóż?!
Bez lęku więc wyznajmy wraz:
 
R. --- 2x
 
2. Czemu szukacie wśród umarłych Go,
Czyż nie mówił Wam?
Że musi być wydany
I ukrzyżowany Syn Człowieczy,
By
Trzeciego dnia do życia wstać
 
R. --- 2x
 
3. Krew Jego z grzechów nas oczyszcza wciąż,
Któż potępi nas? (Któż potępi nas?)
W ogromie swej litości,
Przywiódł ku sprawiedliwości Jezus,
Tych
Co wierzą, że On za nich zmarł
 
R. --- 2x
 
4. Przyjmijcie darmo łaskę, którą Pan
Z wiary daje Wam.
W Chrystusie Wam wybaczył,
Zbawić przez Niego raczył Ojciec,
Bóg
Więc wśród narodów mówcie tak:
 
R. --- 2x
 

Český překlad:

R. Vpravdě není tady,
vstal, jak řekl,
ALELUJA!
Skrze kříž a hrob spěchal k životu,
aby nám ho dal. --- 2x

1. Proto uznejte, bratři, že Pán
je jediným Bohem.
V něm je láska přenejsvětější,
ta z třech největší, strach v ní není.
A tedy,
bez strachu vyznejme společně:

R. --- 2x

2. Proč Ho hledáte mezi mrtvými,
cožpak Pán neřekl,
že musí být vydán
i ukřižován Lidský Syn,
aby
třetího dne vstal k životu.

R. --- 2x

3. Jeho krev nás stále očišťuje od hříchů,
kdo nás může ponížit?
Ve svém ohromném smilování,
přivedl Ježíš ke spravedlnosti
ty,
kdo věří, že On za ně umřel.

R. --- 2x

4. Zadarmo přijměte milost, kterou Pán
dává z víry Vám.
V Kristu Vám odpustil,
spasit skrze Něho ráčil Otec
Bůh,
a tak mezi národy rozhlašujte:

R. --- 2x