Cesta života - Droga życia

Cesta života často vede za hranicí našeho já

Archiv 2013

Co prochází mou hlavou...

1. Při myšlení na tebe,jako stoupám do nebe,chtěl bych stoupat výš a výšstále tobě blíž a blíž. Cesta k tobě jestli je,není rovná, to je fakt,najde ji, kdo miluje,to ví každý chudák. 2. Já se vydal cestou jinou,k Pánu Bohu vedenou.Jako slunce…


Osobní modlitba maturanta

Modlitba den před závěrečnou maturitní zkouškou (28.5.2013) Pane, můj Otče, Ty jsi ochránce, Ty jsi spása, Ty jsi milosrdný ke všem, kdo k Tobě volají, a tak mě, prosím, vyslyš, když k Tobě volám o pomoc. Zítra je moje druhá zkouška z dospělosti.…


Kněžský seminář - milník třetí - PŘIJAT!

MILNÍK TŘETÍ (29. dubna a 3. května 2013) V rámci "přijímacího řízení" jsem byl pozván k osobnímu pohovoru s otcem biskupem Vojtěchem, generálním vikářem a dalšími třemi důležitými muži. Dnes (pozn. 3. května) jsem dostal konečnou odpověď:


Kněžský seminář - milník druhý

MILNÍK DRUHÝ (11. duben 2013) Vždy, když jsem slyšel o psychotestech, vybavoval se mi francouzský film Drž hubu, jak Quentin musel odpovídat na otázky psychologa ohledně ohledně skvrn a co mu ta skvrna připomíná. K mému překvapení ten film dobře…


Kněžský seminář - milník první

MILNÍK PRVNÍ (18. březen 2013) Kněží znám, podle mne, dost, ale co nevím, tak jak oni prožívali svoje podání přihlášky do semináře. Vím jen to, co provázelo mne. Den ve znamení bílé, kam se člověk jen podívá. (Chumelenice, závěje a aspoň 15 cm sněhu…


Promluva

Drazí a milí, rok 2013, který právě prožíváme, je rokem, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Zejména je zlomový také pro mne, jakožto maturanta. Jenže to všechno nemá zdaleka takovou významnost, jako to, co…


Odpověď na otázku

Dlouho mě hryzala v hlavě otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat našeho pana faráře, ovšem, když byla vhodná chvíle, tak jsem na ni ovšem zapomínal. Konečně jsem si na ni vzpomněl včera (13.1.2013, pozn.) na spolču a taky jsem se na ni otázal: "Je…