Cesta života - Droga życia

Cesta života často vede za hranicí našeho já

Archiv 2017

TGD ft. Kasia Cerekwicka - Noel

Přeji Vám všem požehnané svátky Kristova narození! Vcelku nedávno vyšla polská verze stejnojmenné vánoční písně od Chrise Tomlina a Lauren Digleové, kterou interpretovali TGD (Trzecia Godzina Dnia) a Kasia Cerekwicka. Píseň mě absolutně dostala, a…


42

Jaké magické číslo jako duha barevné snad smysl se v něm nachází života cíl vesmíru konec či snad vůbec Naději přináší a i když nesmysl okolo jen hloupý hihot smích obchází nespouštím zrak a nechávám se vést Pokorně poklekám už ležím a nedává mi…


Prospaný čas

Zamyšlen a sámv bezbřehých vodáchsvých vlastních světůlétal jsem od skály ke kamenia měřil jejich tvar Sotva jsem se seznala hádaje se za svými zádychrápal jsemzaspal jsemprospaný čas Stojím snad na vlastníchmožná ne na nohoulež zrak se vytrácía já…


Ticho (Cisza)

Sedím na posteli sám s vůní jahodovou, v ruce růženec a zamilovaně hledím na obrázek přede mnou. Občas řeknu slovíčko, jindy mlčím a naslouchám Tomu, jenž Ticho se nazývá a do srdce promlouvá. Ráno, když vstávám, večer, když usínám, jemný je Jeho…


Zjevení v Indii

Indie: Skupina dětí tvrdí, že se jim zjevila Matka Boží. Zjevení zkoumá arcidiecéze. Stejně jako katolické, tak i hinduistické děti v Indii, tvrdí, že se jim zjevil Ježíš spolu s Marií. Zjevení doprovázela vůně jasmínu, pocit zkroušenosti a…


Otevřená cesta (Otwarta droga)

Naději jsem skládal v Pána lásku, důvěru jsem Mu dalOn mě učil jít po Jeho stezkáchjá padal siceavšak ruku svou mi podávalrukou svou mě ochraňoval Probděné noci plné bolestivečery plné trápeníkámen na zádech přetěžkývšak On vědělproč to všecko mělo…


Neznámí svatí - svatá Taida

ŽILA Z PROSTITUCE. ZJEVIL SE JÍ JEŽÍŠ A DAL JÍ VÝJIMEČNÝ PŘÍSLIB. Není jen patronkou provinilých prostitutek, ale také lidí, kteří prahnou po změně svého života. Mnoho osob se též na její přímluvu modlí při zpytování svědomí a přistupování ke…


Jaké úžasné věci se dějí, když se často modlíš růženec?

Jestli jsi někdy potvrdil, že růženec je těžkou modlitbou, kterou se nelze jen tak modlit, přečti si těchto 6 nejvíce udivujících faktů, které se budou dít v tvém životě, jestli se začneš modlit růženec častěji. 1. Staneš se méně sobeckým. Víš, jaké…


Slzy

Končí se sena do podmanivéhodeštivého bicívstupuji v noční den Srdce se bijepohled na život trpícíhonemá slitovnýa kalich hořkosti se pije Mučivý přízrakzpoza mysli strašía naděje jedinávypaří se v bílý mrak Jak žil jsemto poznal můj duchláska je…


A stále padám

Už ani nepočítámvítězství tížekterá vládnenad mým duchemnad mou silou Chci stoupatale šlapu jenom trávua sjíždím po zadkustrmou loukua kytky pode mnoujen šeptají "umírám" A stále padámdo hlubokých roklinnevidím světloani šero v dáli Jen tma…