Cesta života - Droga życia

Cesta života často vede za hranicí našeho já

rubrika Cesta života

Bloudění

Proč se trápíma bloudímkdyž vše potřebné vlastnímV mapách vždy nacházímcesty začátek i cílPo konci však nevímkam dál se obrátitV autíčku toužebném sedíma za cvrkotu motorudo dálného horizontu hledím- pomalu se rozjíždím.Světla míhají ve tmě…


Přání

P.S. Jako malý vánoční dárek, prosím, přijměte deník z Camina, který tu na Signálech budu pravidelně zveřejňovat.


Kde jsi?

Hlava plná myšleneka otázek o životěNechci už vícev iluzi žítjak štvanec vlastních snů Kde jsipro nějž chtěl jsem žítKde jsipro nějž chtěl jsem vícZatím jsem jen zapomněla upustil své já Po mnoho let zkroušena nemám stále dostjen radost chtěl bychna…


V zajetí

Čím blíž jsemtím vzdaluji se Panea mé srdce odevzdanéuž je zase jenom sen Časně zránaza jasu lamp k Toběs večerem proklatýmztrácím Tě v dáli Svázaný uzlem bez koncev zajetí zlého duchaprožívám těžká mukanejsem s to vydržet


Skok do temnoty světa

Znamení mocitak temnéže září ve světle světaa nedává spát... V temnotě světanacházím kouteka v něm chvilku tichakde promlouvá světloBoha Srdce mi tlučea nikterak nechcenadále podílet sena nepravostech zeměčeské V poselství starémslova Světla…


Dvě písmenka za 4 roky trápení

Už dlouho jsem na svůj blog nic nenapsal. Možná je to tím, že jsem ani neměl čas a chuť. Nyní již čas nějaký mám a chuť také, proto bych chtěl něco malinko napsat o události, která mě nedlouho tomu potkala.


Blízko

Propadám sehloubějido tajemstvímudronaukliterárních Z každým momentemříkám sikdy už bude koneca cifra o sedmdesáti tisícovkáchse rozjasní Již blízko jsemavšak v tempu ustatmi není dovoleno... jak rád bych lítal... po parku Se silou Láskys modlitbou…


Regulární pád

Teplota stoupáslunce svítí na nebia já tak s hlavou ztrápenouskláním se k zemi Budím se do nocínejsem před sebou v bezpečíjen tichounký výkřik do tmyv krvi Kristově si prsty smáčím Probuď se dušepovstaň a panuj ve mněkdyž tělo chce převzít kontrolua…


Šťastný

Šťastný jsemani nevímjak je to možné Být s druhou osobous milovanouať přátelskounebo ještě bližšíač vzdálenou Šťastný jsemkéž by mi přál Tenjenž mé cesty zná S Ním ve světě státnechat se vésti být pranýřován těmijiž lásku předstírají Šťastný…


Přechod

Hodina za hodinouletíjako nákladní vlaks mnoha vagónyuž blíží se posledníjá vím Už blíží se konecaž budu moct přejítna druhou stranu kolejí Nechci zůstata přece mě pokušenítáhne zpětvšak nejsem psem na řetězuale ptákemjenž pluje oblohouk dálným…


Bílo-červená

Buď klidnýpovídal jsem pro sebes nadějí i když maloupřijel jsem do zeměkrví zbrocenouJak bez dušejak bez srdcejak bez Bohaněkolik dnínež nalezl jsemta správná slovaPrincezna tišenad knížkami sedía já pro sebe jen"jsem tu správně?"a čekal jsem…


Otevřená cesta (Otwarta droga)

Naději jsem skládal v Pána lásku, důvěru jsem Mu dalOn mě učil jít po Jeho stezkáchjá padal siceavšak ruku svou mi podávalrukou svou mě ochraňoval Probděné noci plné bolestivečery plné trápeníkámen na zádech přetěžkývšak On vědělproč to všecko mělo…


eSČéeSák

Píše se 29. duben, léta Páně 2017. Průměrný Čech by řekl bezvýznamný/obyčejný den. Správný křesťan by řekl jedinečný den. A já nyní můžu říct (nebo vlastně napsat) speciální den. Když jsem slyšel o Společenství Čistých srdcí (SČS) poprvé, trošku…


Sedmdesátsedmkráte díky

Děkuji Ti, Bože,... že žiju, že jsem, že mohu dýchat, že mohu snít, že se mohu radovat, že mohu žasnout nad přírodou, že mohu číst a psát, že mohu rozmlouvat různými jazyky, že mám rodinu, že jsem poznal a mohu být s mou milovanou Gosiou, že jsem…


Svatý rok milosrdenství nemohl přijít v lepší čas

Při příležitosti konce Svatého roku milosrdenství (20. 11. 2016) jsem si dovolil napsat svědectví o tom, jak jsem tento rok prožil, co mi dal a co vzal. Ze začátku roku milosrdenství jsem si říkal: aha, to bude zase nějaká církevní akce, která se…


25. Mladifest 2014 - III. katecheze

Odkaz na II. přednášku zde.


25. Mladifest Medžugorje 2014 - II. katecheze

Drazí a milí, asi po 18 měsících pokračuji se zveřejňováním zápisků z katechezí fra Anteho Vučkoviče. První katechezi naleznete zde.


Rok milosrdenství nemohl přijít v lepší čas

Ze začátku roku milosrdenství jsem si říkal: aha, to bude zase nějaká církevní akce, která se zařadí k bezpočtu předešedších. Ona to opravdu není nějaká církevní akce, ale Boží... Kdo věří nebo nevěří, ať nečte další řádky. Kdo chce uvěřit, nebo si…


Zamilován do Marie

Růženec jsem měl kdovíproč spojen s jarem, létem či podzimem, a jelikož je nyní zima a snad poprvé jsem se jej modlil sám v zimě, mám zcela nové zážitky, které bych vám skrze signály chtěl sdělit. Asi většina lidí zná ten vánoční či předvánoční…


Otče náš ve staroslověnštině

V současné době není problém se pomodlit Otčenáš v angličtině, němčině, španělštině, italštině, francouzštině, češtině, slovenštině, polštině, ruštině, arabštině, řečtině ani latině. Ale co když na nás jednou z nenadání vytáhne někdo…


Zpovědní facka

Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí. (Př 23,13) 1 Zpověď – magická věc církve, skrze kterou Bůh odpouští každému hříchy. Mnozí naši blízcí, co nepraktikují nebo nejsou věřící, se domnívají, že je zpověď něco, co zasahuje do…


Můj šedočerný rok 2014

Jeden čas jsem měl velmi oblíbenou vlastní modlitbu, kterou jsem se modlil zejména v době, kdy si svět nevěděl rady: Pane, náš Bože, stvořiteli nebe i země, Ty sám vidíš, co vše zlé se na zemi děje. Nedopouštěj, aby zemi vládla pýcha, lenost,…


Co po mně vlastně, Bože, chceš?!

Určitě jsme všichni viděli spoustu amerických filmů, jak se zakřiknutá holka, co zrovna přijela se svými rodiči do nového místa, snažila zapadnout mezi místní vrstevníky, načež zjistila, že nezapadá do žádné škatulky, a tak se snaží, seč může,…


Zápisky z katechezí - XXV. Mladifest Medžugorje - I.

Drazí a milí, je to už přeci jenom více jak čtvrt roku zpátky, ale i tak si dovolím tu sdílet své zápisky ze čtyř katechezí fra Anteho Vučkoviče, které pronesl na XXV. Festivalu mladých (Mladifestu) v Medžugorji. Omlouvám se za ne moc dobrou…


Cesta životem a její okamžiky

Drazí a milí přátelé, po delší odmlce bych tu chtěl znovu rozvířit vody. Cesta – jak velký počet pojmů ať skutečných či abstraktních si dokážeme představit – přes cestu z asfaltu nebo hlíny k cestě turistické nebo poutní. Nicméně nejdůležitější je…


Osobní modlitba maturanta

Modlitba den před závěrečnou maturitní zkouškou (28.5.2013) Pane, můj Otče, Ty jsi ochránce, Ty jsi spása, Ty jsi milosrdný ke všem, kdo k Tobě volají, a tak mě, prosím, vyslyš, když k Tobě volám o pomoc. Zítra je moje druhá zkouška z dospělosti.…


Kněžský seminář - milník třetí - PŘIJAT!

MILNÍK TŘETÍ (29. dubna a 3. května 2013) V rámci "přijímacího řízení" jsem byl pozván k osobnímu pohovoru s otcem biskupem Vojtěchem, generálním vikářem a dalšími třemi důležitými muži. Dnes (pozn. 3. května) jsem dostal konečnou odpověď:


Kněžský seminář - milník druhý

MILNÍK DRUHÝ (11. duben 2013) Vždy, když jsem slyšel o psychotestech, vybavoval se mi francouzský film Drž hubu, jak Quentin musel odpovídat na otázky psychologa ohledně ohledně skvrn a co mu ta skvrna připomíná. K mému překvapení ten film dobře…


Kněžský seminář - milník první

MILNÍK PRVNÍ (18. březen 2013) Kněží znám, podle mne, dost, ale co nevím, tak jak oni prožívali svoje podání přihlášky do semináře. Vím jen to, co provázelo mne. Den ve znamení bílé, kam se člověk jen podívá. (Chumelenice, závěje a aspoň 15 cm sněhu…


Promluva

Drazí a milí, rok 2013, který právě prožíváme, je rokem, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Zejména je zlomový také pro mne, jakožto maturanta. Jenže to všechno nemá zdaleka takovou významnost, jako to, co…


Odpověď na otázku

Dlouho mě hryzala v hlavě otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat našeho pana faráře, ovšem, když byla vhodná chvíle, tak jsem na ni ovšem zapomínal. Konečně jsem si na ni vzpomněl včera (13.1.2013, pozn.) na spolču a taky jsem se na ni otázal: "Je…