Cesta života - Droga życia

Cesta života často vede za hranicí našeho já

rubrika Lampičky

Se* na druhý

Napadla mě taková nekonvenční spontánní myšlenka pro ty, kdo jsou málo nebo vůbec oceněni, a naopak jsou neustále terčem kritiky ze svého okolí nebo rodiny, proto prosím, abyste mi odpustili některé použité výrazy, i když jsou vyhvězdičkovány. :) Se…


Jsem hřích

Hřích se skrývá i v těch nejnepatrnějších věcech našeho života, a ani si to neuvědomujeme - věci, které se zdají příjemné, nebo dokonce správné.


Jaká je ta pravá Boží dívka?

Pokračování k: Co katolická holka opravdu chce od katolického kluka? Tuto část bych (více méně po zkušenostech) nenazval "Co katolický kluk opravdu chce od katolické holky", ale spíše "Co by katolický kluk měl opravdu chtít od katolické holky". :)…


Co katolická holka opravdu chce od katolického kluka?

Není od škody se někdy podívat na stránky amerických katolíků. :) Převzato a upraveno z: http://catholic-link.org/2016/02/11/dear-catholic-teen-guys-what-we-really-want-in-a-relationship-from-a-catholic-teen-girl/


Už vím

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (1 Kor 13,7) Víme, že láska je trvalá a že je nejlepší věcí na světě? - Myslím, že většina z nás se s láskou setkala, ale nedokážeme ji dobře rozpoznat. Já mám s tím taky…


Proti proudu

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. (Řím 13,10) Následování Boha a dodržování jeho přikázání nás vede nejen k lásce k Bohu, ale i k bližním a sobě samému. Veškeré naše počínání, které je v souladu s Božím zákonem, se…


Pane, chtěl bych, ale...

Snad každý bez rozdílu vyřkl do modlitby i mimo ni tato slova: "Pane, chtěl bych, ale...". Na první pohled se zdá, že to jsou slova neschopnosti. Kdo se Pánu svěřuje se svou neschopností, se svými obtížemi, se kterými si neví rady, je člověk upřímný…


Jedno přání

Kdybych si směl Bohu říci o jakékoliv přání, bylo by následující: Mít někoho milujícího stále po boku. Teď samozřejmě vyvstává nasnadě odpověď, že nám vždy jde po boku Bůh. Ano, to je pravda, jde nám vždy po boku. Ale je z principu lidského dané, že…


Síla klidu

My lidi máme rádio, aby nám něco sdělovalo zvukově. Máme televizi, aby nám něco sdělovala audiovizuálně. Máme mysl, která snad nikdy nespí. Máme podvědomí, které nás (některé) nenechává v klidu ani ve spánku. Copak díky tomu všemu můžeme mít někdy…


Modlitba beze slov

Běžný člověk si modlitbu představí jako nutně vyslovenou větu či věty, které mají určitou souvislost za určitým účelem. Do jisté míry to je pravda, ale všechny naše pocity se nedají vyjádřit přesně slovy. Proto bych modlitbu, která je absolutně…


Důležitost výchovy generace 15-25

Myslím, že ve věku 15 až 25 let je nás tu taková polovina, tedy poměrně dost. Myslím si, že u této (naší) generace je morální, etická a duchovní výchova velice důležitá. Je škoda, že pravidelná výchova této generace, zejména ze strany kněží, je…


Negramotnost lásky

Láska – abstraktní pojem, který zajímá lidstvo od nepaměti. Neexistuje „osahanější“ slovo, nežli právě láska. Co znamená toto slovo, víme asi všichni, dokázali bychom jej popsat jednou větou nebo i sáhodlouhými romány nebo pojednáními. Láska je ve…


Láska jinak

Říkáme si, že se bez toho můžeme obejít, přitom to není pravda – závisí na tom náš život. Nás lidi Bůh stvořil už od počátku k základnímu úkolu – abychom se milovali. Dal člověku (Adamovi) z jeho samého žebra, aby nebyl sám, ženu (Evu), požehnal jim…