Cesta života - Droga życia

Cesta života často vede za hranicí našeho já

rubrika Mimobásně

Nechtěn a odmítán

Jsem šťastný,i když jak se to vezme.Třetí jsem od začátku,druhý od konce.Propadám se v smutku,jen čekám, kdo uzmepřesvědčení mladého pitomce,že ve světě není nikoho,kdo slyší nářek a sténání,že z oblohy rosa nespadne- jen ustavičné peskování.Jen z…


42

Jaké magické číslo jako duha barevné snad smysl se v něm nachází života cíl vesmíru konec či snad vůbec Naději přináší a i když nesmysl okolo jen hloupý hihot smích obchází nespouštím zrak a nechávám se vést Pokorně poklekám už ležím a nedává mi…


Prospaný čas

Zamyšlen a sámv bezbřehých vodáchsvých vlastních světůlétal jsem od skály ke kamenia měřil jejich tvar Sotva jsem se seznala hádaje se za svými zádychrápal jsemzaspal jsemprospaný čas Stojím snad na vlastníchmožná ne na nohoulež zrak se vytrácía já…


Ticho (Cisza)

Sedím na posteli sám s vůní jahodovou, v ruce růženec a zamilovaně hledím na obrázek přede mnou. Občas řeknu slovíčko, jindy mlčím a naslouchám Tomu, jenž Ticho se nazývá a do srdce promlouvá. Ráno, když vstávám, večer, když usínám, jemný je Jeho…


Slzy

Končí se sena do podmanivéhodeštivého bicívstupuji v noční den Srdce se bijepohled na život trpícíhonemá slitovnýa kalich hořkosti se pije Mučivý přízrakzpoza mysli strašía naděje jedinávypaří se v bílý mrak Jak žil jsemto poznal můj duchláska je…


A stále padám

Už ani nepočítámvítězství tížekterá vládnenad mým duchemnad mou silou Chci stoupatale šlapu jenom trávua sjíždím po zadkustrmou loukua kytky pode mnoujen šeptají "umírám" A stále padámdo hlubokých roklinnevidím světloani šero v dáli Jen tma…


Rád (Cieszę się)

Rád jsem za slunce jež vychází a zapadá Rád jsem za zemi po které kráčím a občas padám na ni Rád jsem za nebe z něhož padá déšť a sníh Rád jsem za čas který se vláčí a k smrti utíká Rád jsem za radosti jež povznášejí mě Rád jsem za bolesti které…


Chtít

Chtěl bych pocítíttu sladkou vůnikdyž se nadechnua rukama kříž načrtnu Chci pohledět k nebia vesmírem se toulatpo obloze spojnice kreslita nechat na sebevšechnu vodu spustit Budu chtít držetv náručí ženu svouve chvíli kdy z ní bude máťv okamžiku kdy…


Devětadvacátý máj

Ó jaká to denkdy proniknu sobě do srdcea řeknu siněco jsem a něco mámláskuklidně si i požehnám Jaké to napětívystřídané tichem mysliuletělo k výšinámzhasnu na chvilkua poslouchám jasnou tmuty moje já snílku Boj nanovo počnezítra ráno rozmlouvatbít…


Metafory

Jak moc chcem o životě věděta neznat metaforomezit se na doslovnostirádoby posvěcených občanů Neznat krásujen vzorce vidět v couluneb na ni hledět skrz prstyobjektivních faktorů Neznat láskujen polibky nebo sexneb na ni hledět skrz…


Sám

Zůstal jsem sámse svými matnými snyzšedlými a zkalenýmijak poslední sníhjenž se rozpouštív kaluže zapomnění Někdy bych rádani neprožil chvílepro které musímstejně zapomněta jakoby nic nebylošourat se světem dálzcela sám


Trnová koruna

Do ohňů láskyz labyrintů šalebvrhám trnovou korunu. Do oslňujícího světlaz neprodyšné temnotyvrhám trnovou korunu. Slyším jazyk rozvázanýod všech klamů světa.Vidím oči odemčenévidoucí pestrost krás. Trnová korunaod krve a potu,od prachu země,ležící…


Balada Z

Sedím a rozmýšlímvymýšlím a čtuco znamenají slovaživota mého ubohého Hudba mi do srdce se vléváparalelu ve slabikách hledámna hubu padám a se mnou vlasyjak rychle pozbývám psyché krásy Za stěnou z knih jež v historiičasu propadly jak beton v…


Vidíte mě?

Vidíte mě? Promlouvám a vidím oči lhostejných vrážejí do ramen a dušička schoulená Vyhýbám se slalomem úhyb před dřevem světa tolik hloupých alkohol stoupá Neznám všichni šlapou zdvíhají číši hořkosti do dna do dne Ruce požehnaj mi jen aby se…


Ironie

Super náladavšichni spokojenikaždý dělá svojes úsměvem na tvářivlídně se chová Nechť tak nadále jevždyť dobře pro dušiv mysli pokojticho zaplavuje dům Pozorně naslouchámemilujeme sesamozřejmost přec Sladkost každé minutypříjemné sny Věřte NEVĚŘTE


Sto dní

Do budoucnosti říkat ne a setrvat V očích druhé vidět Krista s ranami hlubokými od světa počátku Ručička peláší než by v agonickém záchvěvu probudila se Po jedenáct let vlády černé suknice i pórů neplodných vstávám a jdu dál říkaje ne lákavým horám…


Terezce

Panna mladálet sto dvacet jižv sadu růží nebeskrásná láskyplná Boží vůli konalakříž těžký nosíck blankytu vzhlíželak oblakům křídel andělů Nepřála si vícjen lásky v ruce jejív líce úsměvbýt dítětem Krista


Daleké srdce (Dalekie serce)

V očích slzy v srdci strach daleké končiny a nic víc jen naděje a záblesky Houpám se každý den na vlnách ve vaně melancholie stačí jen srdce jedno slovo a má duše je v klidu Hledám Tě teskním a modlím se objímám jen peřinu na obrazek dávám polibek…


Polská láska (Polska miłość)

Dny pominuly a já sám vzpomínám na srdce které jsem nechal u Visly a Dunajce Teskním a pláči slzy z očí mých kanou na obrázky a stékají se jako v poslední den Našel jsem lásku vzdálena je však a tak čekám zas dnes zítra pozítří na krásnou mi čest…


A je to tadyžvýkám poslední minutybát se nemá cenuzítra je náš den Citrus před léty pětivymění úsměv sousedadůvěřuji Ti Ježíšiu Tebe jsme doma Emoce budou velkéTarnówem začíná seFaustýnka dohlíží bysmůla nehrozila nám Gong zazní a s ním hymnaready…


Večerní chvála

Z nitek světla večerníhosplétám chválua modlím se modlímdívaje se na nebesaa symfonie lesa a loukyv tichosti zhudebňují Myslím na stěstí dnekrásu nebe letníhoa prosím za láskujež by i srdce méobjalo k vzplanutí Nebe jak tůň láskynad námi klene sea v…


Dovolená

V zeleném světějako cizopasník co nemůžesám být jenom horkotěžko něco vytěžit Modro jako požehnanéa vlahý vítr téžtak idyla vypadá jakobyzas byli všicci moc bláhoví Devět hlav a sedm dnídvě z nich vše stejně vetujínápady se chrlí o sto šestz plánů…


Spřízněná duše

Cestou slunce pláloa nazpět jako by nebehořce plakaloa zavřelo oči ke snění Blankytné tůně našel jsema pod stínem ořešákovýmv květech spočívala dušejež krásná se zdála mi Jako bychom se znaliuž léta dlouhái když poprvé tak byloa na několik hodinčas…


Touha po osvobození

Spoután jsempotřebuji odvahuabych říci směljak úžasné je cítitvlahý letní váneka vidět v očích radost. Kéž osvobozen jsemz pout svého žitía smím nahlas řícivyznání srdceač rozum káže - klišé! Vědom si svých pádůi bolestných ranvstát chcia dát se…


Slyš!

Nechoď pryč, dívko,jež dalas nám Pána,nechoď pryč, dívko,a skryj nás pod svůj plášť,neboť chytají síly zlémou duši už tak slabou,v srdci velká zášť. Panno, milostivá, přesladká,hleď na dítě ležícív prachu země na lopatkách,přimluv se za můj hřích…


Ty, jen Ty

Ty, jen Tya nikdo jinýPánem nade mnoujsi navěky. Ty, jen Ty,viditelný v lidech,jež nám posíláš,ve mně,neboť tam téžpřebýváš. Ty, jen Ty,neviditelná sílapůsobící ze všech stran,nepřestáváš,velká jsou Tvá díla. Ty, jen Tydáváš osvěženíkostem…


Veď mě

Jsem smutný a slabý,život si nicím, chřadnu,veď mě, Bože, abychměl pevnou základnu. Přijď, příteli milý,neboť do svého srdcenevidím, nenacházím sílyk radosti - pláči trpce. Motivaci nemámna zemi žádnou jistou,jen křičím a sténám,duši nemám čistou.…


Sonet Osamění

Za zlých časů,mezi holými zdmi,Bože, napověz mi,máš pro nás spásu? Z mučivého osamění,jež na zemi hranicnemá, a co víc,jsme k smrti obtíženi. Mezi palmami skroucenýčlověk nevýslovné cenyv agónii nesmírné: Otče, nechť Tvá vůle je,Tobě chválu anděl…


Zajímavý nález

Drazí a milí, při nedávné "debordelizaci" svého pokoje jsem našel jednu velice zajímavou báseň, kterou jsem napsal snad před pěti lety, tzn. v 17 letech, takže de facto svou opravdovou prvotinu. Takže můžete posoudit, kde moje básně začínaly a kde v…


V modré

Poznámková knížkažere si listya padá do mdlobjako by do hlavy krve proudokysličit nemohl. Moje kamarádkoco mi to dělášže pod mýma rukamapadáš a listy si trháš?"my lifetime is over, friend" Rudá jako rozpálená bylasčerný přebal s kolečkya uvnitř…


Éter

V mysli ozvěna zníjak rádio éteremo dlouhých vlnách,jež poselství nadějedá nám znova. Chci být akumulátorem,jenž dovede uchovattu dlouhou ozvěnu,ten radostný zpěv,tu dobrou oměnu. O půlnoci nedávnojá zachytil jsem vlnu,jež otevřela Krakovutah na…


Osmý máj

Bylo odpoledne osmého máje,slunce zračí blížící se léto,však dávno je již zaseto,dík světlu, teplu láska venku je. Beránci se po obloze prohání, motýlci a včelky z květu na květ, jak nádherný je tento svět, když ruka Boží vše řídí a chrání. Na louce…


Co prochází mou hlavou...

1. Při myšlení na tebe,jako stoupám do nebe,chtěl bych stoupat výš a výšstále tobě blíž a blíž. Cesta k tobě jestli je,není rovná, to je fakt,najde ji, kdo miluje,to ví každý chudák. 2. Já se vydal cestou jinou,k Pánu Bohu vedenou.Jako slunce…