Cesta života - Droga życia

Cesta života často vede za hranicí našeho já

rubrika Záchvěvy duše

Miluji Tě

Bože,Ty tam nahoře,byl jsem příliš sobeckýnež abych miloval Tebe,jenž mi dáváš život,jenž mi dáváš lásku. Bože,Nebeský Vládce,málo jsem se ovládal,než abych se Tebounechal vést,přijmi mě k svému stádu. Bože,Nebeský Otče,jak nevěrný jsem byl…


Všechno je v háji

Krušný to čas, když musíš dokazovat lásku,krušný to čas, když musíš zrušit sázkus Bohem, jenž šoufky si dělá z tebe,s Bohem, jenž se vysmívá Ti z nebe. Mysl je vyčerpaná marnivými slovy,které v rámci vztahu musím vyslovit,všechno je v háji, život si…


Když nestačí nic

V chvílích těžkýchse uchylujem k činům,jež srazují nás dolů,vědomí nás nepouštído reality všední,vidíme naši čerň. Slova člověka jsourázem k ničemu,jako by prachemve větru,falešné jsou pro druhérty druha. Vidím provaz,vidím nůž,vidím osamělý strom…


Mezery

Kdo mi řekne co? Kdo mi řekne kdo? Kdo mi řekne jak? Kdo mi řekne proč? Nikdo na celičkém světě nezná odpověď přesně jasně. Mezery mezi slovy, mezi odstavci, mezi strofami, tvoří náš nedourčený svět. Lidé jsou mezerami v našem šílenství prázdnoty.…


Propast

Dívám se na nebeskou oblohu a zavírám oči, skáču do propasti, bych mohl povstat znova. Skáču a doufám, že na konci všeho čeká na mě Pán milosrdný, kdy poví mi, jak život svůj jsem uvrhl do propasti, kdy mohu naposledy říct, že se omlouvám. Dívám se…


Směšnost

Směšné to myšlení,které něco staví do popředí,které vskutku za něčím jde,vždy z toho sejde. Směšné to doufání,které člověku chmury zahání,které člověku připraví zklamání,že sám sobě si zaclání. Směšná to láska,která se zamilovaností plete se,která…


Předmanželská

Z kousku duše své,ze svého krátkého životajsem vzal zbytek láskya dal jej Tobě, milá má. Ty mě ráda máš a velmi,dáváš mi to nejcennější ze sebe,svůj čas, oběť, city, úsměv,a já, takový těžký hříšník,dám se Ti celýv manželství svátosti. V nůši své Ty…


Záchvat workoholismu

Sladce pozoruji, pozoruji dívku, jež dělá a dělá bez přestání, sbírá, nakupuje, vaří, peče, chtělo by to trochu péče! Zastavit se, vydechnout, aby její milý nebyl osamělý. Nápad jí napadl, musí dělat, další plech či kastról proměnit v pochoutku. Můj…


Srdce v kompostu

Když si vzpomenuna jednoho blízkéhona druhého, třetího,zastavím se,rozhlédnu se,nevidím,zakašlua povím si"jaký kamarád". Do háje,vždyť on byl kamarád,teď není nikdo,cizí člověk. Napíše mi sicjednou za měsíc,ale potřebuje něconebo nic,jenom toulá…


Mlč!

Na okna Boží klepu,volám z plných plic,prý klepte, volejte,a bude otevřeno?není a nevím, jestli bude. Naději jsem odevzdal,co ještě, Bože!?Lásku s radostí?To už mně vážně zůstanejen smrt. Studna smutku naplněná,když nemůžu sníto věcech krásných,za…


Podzimní obrat

Den s nocí je v rovnovázekam poděl se letní váneks vlaštovkami odletěldo krajů někde na jihu Noc začíná vládnoutzlo s níjako by se spiknulyproti mě, proti nám Hra s časemhra s lidmihra se mnou samýmlidem se líbí Dospělý nejsemnemůžu být nikdyjsem…


Vsazeno

Usínám,usínám sámv postelis oknem otevřenýmdokořán. Snažím se vyvětratto zemské peklo,jež spalujemé tělo slabé -- nelze to. Léto nekončí,přihazuje do kotleposlední kapkynašich tělspálených. Pokoj v duši jei přes ten suchý žár,já Boží znameníposlal…


Svatební

Svatební přání mému bratrovi a jeho nevěstě (4. července 2015) Láska je neskutečný nástroj Boží,skrze ni se k dokonalosti tvořímoře, les i širá modrá nebesa,také manželství, jež z Vás dvou vytesal. Na rukou nosíte znamení věčné,že poslání bude…


Ne zcela temnota

Ve vlahém letním slunci pod Boží oblohou se škola schyluje konci, prázdniny úlohou. Tenký dívek šat, všichni radostni, srdce bude plesat, teď není doba postní. Den příjemný, mrak koldokol, měsíc tajemný - - důležitý úkol. My nebyli v temnotě, ač…


Vytrvej

Když slzy máš,když tlak letí nahoru,Bůh milý nášnám dělá oporu. On v hloubkách násnenechává dlouho,vše dává v pravý čas,v depce nenechává nikoho. Objímá, utěšuje, pomáhá,žádného nezapomíná,skrze Syna svého neváháa síly své k nám napíná. Vytrvej, má…


Každý pád

Jsou chvíle tichajsou okamžiky hlukua padáme,padáme do měkkého bláta. Někdo nechce z něj vstát,však já chciklidně sedmdesátkrát,jen mi, Bože, odpusť. Jsem sláb a bez vůle,doufám v Tebe každého dne,miluješ nása my si té láskynikdy nezasloužíme. Pro…


Ruka

Když tlačí čas,když svírá nás,u něj není odluky,ale milosrdné ruky. Natažena k námby chtěla zachytitnás, abychom jinamnemohli se uchýlit. Jeho pravice tudává, ukazujesměr na novou cestu,Slovo sepisuje.


Boží žár lásky

Nevíš, kam dál jít?Nevíš, co se dál má dít?Nevěs hlavu a jdi dál,vždyť náš Kristus Pánza nás hříšné všelikýsvůj žvot obětoval. Bůh slíbil, že neopustí nás,že milovat nás bude v každý čas,když budou mráčky na našem nebi,odžene je a slunce zazáří…


Modlitba básní

Můj Bože, milý, nebeský,k Tobě upírám svůj zrak,dej, abych nikteraksvé nohy ze stezky nesvedl. Stezkou jdu tvou,lásku svou chci dát,své srdce hlídata opustit pýchu mou ihned. Doufám v Tebe, Pane,ve dne na Tě spoléhám,v noci s Tebou ulehám,nechť Duch…


Zkouška těžká

Déšt a vítr neustává,čeří nám vlasy,těžkne šat- zkouška těžká. Škola v hlavě stále,čeština sem,jiné jazyky sem- zkouška těžká. Rodina dává úkoly,vysaj, ukliď,zameť, umyj- zkouška těžká. Přátelé stojí opodál,stojím a doufám,při odchodu za zádyslyším…


Pouliční lampa

Svítím na chodníkna cestusvit mého světla osvěcuje malý kousek místatam scházejí se lidilidi různorodíse srdcem veselýms duší zkroušenouvšak já na ně hledímz výškys hlavou skloněnou Tiše tam stojímobčas bliknuhučíma pomlouvají mějak špatně…


S vírou

Já brodil sea ve zmatku byl,v hlubokém lesejsem na měsíc - - vyl. V beznaději,bez radosti,však citlivějijsem Boha ucítil -- naštěstí. V trudném stavuexistencejá chtěl v sobě vřavuposlat na horoucí - - slunce. A slunce tu v zápětívstoupilo v srdce,a…


Laetitia cordis mei

Měl jsem jeden pěkný sen,že srdce své já z lásky dám,abych neopustil tuto zema byl s někým, jen ne sám. Bůh nás stále provází,však vědom si je lidí údělu,hříchy těžké, lehké asinás váží k smrtelnému tělu. Dvojitá radost přišla záhytu na Signálech, o…


Ozvěny duše

Stojím a jdu,jdu a stojím.Kam se ubírám,kde postávám? Vždy jako by právě teď,v pravou chvíli se rozvinul květ. Květ milý líbezný,na trvalo však netrvající.Málo zavlažuji a vyživujikořeny, listy, květy... Bůh zahradníkem mě neučinilna počátku,k tomu…